Incassobureaus nemen het niet zo nauw

incassobureau'sBedrijven geven slechte betalers graag uit aan incassobureaus. Die proberen met intimidatie om moeilijk inbare vorderingen alsnog binnen te halen. Vaak nemen die bedrijven het niet zo nauw met de kosten die ze rekenen.

Hoe werken incassobureaus?

Een schuldeiser kan een incassobureau met de inning van schulden belasten. Daarmee treedt het incassobureau in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser en moet het zijn legitimiteit aantonen. Maar een incassobureau heeft geen bijzondere rechten. Vaak bewegen ze zich in het schemergebied van de legaliteit en schaden ze de reputatie van bonafide incassobedrijven.

Kosten incassobureaus

Vaak proberen incassobureaus met het aanhalen van vage wetteksten of kreten als “vertragingsrente” hun honorarium aan de factuur toe te voegen. Maar de kosten van incassobureaus moeten worden betaald door de oorspronkelijke schuldeiser. Hij en niemand anders is immers de opdrachtgever voor het incasso. Hij had de vordering ook zelf kunnen aanmanen en invorderen.

Wettelijke rente bij te late betaling

Tenzij anders overeengekomen kan de schuldeiser bij te late betaling een wettelijke rente van 4 procent per jaar verlangen. Meer kan hij alleen in rekening brengen als hij kan aantonen dat de wettelijke rente niet zijn totale schade dekt.

Een vordering betwisten

Het komt voor dat een incassobureau bij het uitblijven van betaling met juridische stappen dreigt. “U maakt zich strafbaar als …” . Maar laat u zich vooral niet intimideren als een incassobureau op een dergelijke manier optreedt. Informeer de oorspronkelijke schuldeiser over de manier waarop het incassobureau met klanten omgaat. En betaal het factuurbedrag zonder de kosten van het incassobureau.

Bezwaar maken tegen extra kosten

Maak bezwaar tegen hoge extra kosten indien u door een incassobureau wordt gesommeerd tot betalen. Controleer daarvoor eerst of ze daadwerkelijk extra kosten in rekening brengen. Is er inderdaad sprake van buitensporige kosten, maak dan binnen 10 dagen bezwaar.

In de regel betwist de debiteur niet de hoofdsom vermeerderd met rente en normale incassokosten. Omschrijf daarom het  bezwaar het beste als volgt: “Ik teken bezwaar aan tegen de buitensporige extra kosten”

Intimidatie: schering en inslag bij incasso

Extra kosten, dubieuze claims, bedreiging en intimidatie: incassobedrijven oefenen vaak druk uit om torenhoge bedragen te incasseren. Voor getroffen burgers hebben consumentenorganisaties een aantal tips. Ze moeten zich niet laten imponeren door de dubieuze methoden van incassobureaus. Ze moeten in alle rust controleren of de vordering terecht is. En als dat niet het geval is, negeer dan niet de claim van het incassobureau. Maar teken schriftelijk beroep aan. Dring ook aan op bewijs van de eisen.