Geld, geen thema dat je mijden moet. Integendeel!

geldOok ik heb het me bij het maken van deze site afgevraagd.  Is geld misschien een thema dat ik beter mijden kan? Veel mensen schamen zich immers om openlijk over geld te spreken. Om na een glaasje wijn met vreemden aan de bar over vrouwen en seks te praten.  Het kost ons vaak weinig moeite. Maar praten over intieme zaken als je inkomen of je banksaldo, ho maar!

Onze wensen kosten nu eenmaal geld

Ook mensen die niet graag over geld spreken, hebben hun wensen. En dat kost nu eenmaal wat. En bij iedereen is er toch de drang naar financiële onafhankelijkheid. Sommigen ontkennen of onderdrukken dat. Maar degenen die deze drang toelaten en die in juiste banen leiden, zijn doorgaans beter af.  Maar waar komt die gereserveerde houding ten opzichte van geld vandaan? Waarom zien sommige mensen het als wortel van alle kwaad? Terwijl anderen het tot allesbepalende factor in het leven maken? Waarom zou ik bijvoorbeeld op deze website niet te zeer op geld mogen focussen?

Gebrek aan financiële middelen

Waarom zo uitgebreid bij dit onderwerp stil staan? Wel, veel problemen in het dagelijks leven houden direct of indirect verband met een gebrek aan geld! En het kan alleen een juiste plek in het leven innemen, als het in voldoende mate aanwezig is.

Maar geld is niet alles, toch?

Nee, er zijn ook nog huizen, auto’s, sieraden, vakanties, enzovoort. Maar dat alles is niet gratis! Die constatering maakt het weliswaar niet tot het belangrijkste aspect in ons leven. Maar het is wel minstens even belangrijk als elk ander thema in het leven.

Financiële onafhankelijkheid

Natuurlijk definieert iedereen het begrip “genoeg geld” iets anders. Daarom voldoet de term “financiële onafhankelijkheid” wat beter. Je zou er eigenlijk altijd precies zo veel van moeten bezitten, als je op dat moment nodig hebt. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan! Terecht zal je nu vragen: is geld net zo belangrijk als gezondheid, liefde of vrienden?

  • nou, het maakt niemand ziek. Tenminste als je er geen gewoonte van maakt om munten door te slikken;
  • het bezit ervan leidt er ook niet toe dat we niet meer kunnen liefhebben. Of dat we vrienden verliezen. Grote kans dat je er zelfs nog wat “vrienden” bij krijgt!


Liever arm en gezond dan rijk en ziek

De achtergrond van die sceptische houding is meestal gelegen in het verleden of in oude spreuken. Maar veel daarvan is tegenwoordig niet meer van toepassing. “Liever arm en gezond dan rijk en ziek”. Dat is bijvoorbeeld een van die spreuken en die stamt nog uit de Middeleeuwen! De zinloze gulzigheid van landheren leidde vaak tot welvaartsziekten. Het gewone volk daarentegen leed honger. En daarom spreekt deze al lang achterhaalde term nog steeds tot de verbeelding!

Een andere reden kan ook diep geworteld zijn in onze opvoeding. Heb je gebrek aan middelen in het verleden steeds als bron van problemen ervaren? Dan verbind je het automatisch met negatieve emoties. Maar niet geld is verkeerd, juist het gebrek aan geld.