De belastingbetaler staat garant

belastingbetaler die de rekening betaaltDe financiële crisis hoeft niemand zorgen te baren. Daarvoor staat de staat garant met 15 miljoen belastingbetalers die in geval van nood bijspringen.

Belastingbetaler betaalt de rekening

De Foeniciërs hebben het geld uitgevonden. Maar waarom in godsnaam maar zo weinig? De financiële sector verkeert in de ergste crisis sinds jaren. Banken heten niet voor niets instellingen te zijn die alleen maak rijk worden met andermans geld.

Een schrale troost kan het zijn dat heel Europa kennelijk in een vergelijkbare positie verkeert, min of meer in de buurt van het faillissement. En waar zich topmanagers nog steeds schaamteloos miljoenen bonussen toekennen, is het de belastingbetaler die het gelag betaalt.

Belasting betalen in de oudheid

Belastingen, zoals we die tegenwoordig kennen, waren er ook al in de oudheid. Maar in die tijd werd niet bezit of rijkdom zélf belast, want sociale rechtvaardigheid was immers in die dagen nog niet uitgevonden. Nee, wat wel al bestond was afgunst. In het oude Rome had men er bijvoorbeeld niets op tegen dat er arm naast rijk bestond. Wél wilde men er voor waken dat de rijken de armen niet onnodig zouden irriteren door het tonen van hun rijkdom.

Anti-luxe-belasting

Dat werd bereikt door middel van een uitgebreide anti-luxe-wetgeving. Dus was het Romeinse vrouwen destijds verboden op straffe van hoge boetes om meer dan de helft van een ons goud op het lichaam te dragen. En een andere wet beperkte de luxe bij feestmalen: het aantal gasten werd gemaximeerd en de invoer van buitenlandse wijn was verboden.

Ook in Venetië waren er, om het gewone volk tevreden te houden, talrijke luxe-verboden. Verboden was onder andere:

  • het dragen van kanten kragen;
  • meer dan twee ringen per vinger;
  • banketten met meerdere gangen met vlees en gevogelte;
  • het bezit van meer dan twee bontmantels;
  • het serveren van oesters als er meer dan 20 gasten aan tafel zaten;
  • en ga zo maar door.

Als men bedenkt dat de topman van Shell ondanks alle economische malaise over 2011 een bonus van 3,5 miljoen euro bedingt, kan men zich voorstellen dat dergelijke wetten, die de luxe bij rijken beperken, vandaag de dag ook niet zouden misstaan.