Kredietwaardigheid cruciaal bij krediet

Checklist om te beoordelen of je kredietwaardig bentVoor het krijgen van een krediet is cruciaal of de aanvrager al dan niet kredietwaardig (solvabel) is. In ons land kunnen geldschieters dat toetsen bij het BKR.

Wat betekent dat: ‘kredietwaardig zijn’?

Kredietwaardig of solvabel zijn, betekent dat een persoon of bedrijf zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Kredietwaardigheid ook wel rating genoemd

Banken gebruiken ook wel de term ‘rating’ om aan te duiden hoe kredietwaardig iemand is. Hoe beter de rating, hoe groter de zekerheid dat een klant zijn betaalverplichtingen stipt op tijd zal voldoen. Cruciaal bijvoorbeeld bij het leveren een online bestelling of het verstrekken van een krediet.


Eigen klantgegevens bij banken als basis

Banken en ook andere bedrijven controleren regelmatig of een klant voldoende kredietwaardig is. Bijvoorbeeld als er sprake is van een offerte, contract of bestelling waarmee men  financieel risico aangaat. In dat geval wil men graag vóór het afsluiten van het contract onderzoeken of de  klant kredietwaardig is . Als die informatie voorhanden is, gebruikt men natuurlijk eerst interne gegevens van de klant.

Kredietwaardigheid onderzoeken via BKR

Maar vaak is geen actuele informatie beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe klant bent. Of omdat de laatste bestelling al weer enige tijd geleden was. Dan betrekken banken en postorderbedrijven betalingsinformatie uit externe bronnen. Bijvoorbeeld via een opvraag bij het Bureau Krediet Registratie, het BKR. Om te beoordelen of iemand kredietwaardig is, schakelen leveranciers ook vaak handelsinformatiebureaus in. Die leggen zich toe op het opsporen van financiële gegevens van particulieren en bedrijven.

Wat doen bij slechte kredietwaardigheid?

Veel bedrijven leveren hun goederen gewoonlijk op voorhand.  Bijvoorbeeld als u op factuur of via automatische incasso bestelt. De leverancier wil zich in dat geval graag beschermen vóór levering van de goederen. Informatie over het betaalgedrag in het verleden biedt doorgaans al enig houvast. Heeft men zijn rekening misschien eerder al eens niet op tijd of niet betaald. Dan zal het bedrijf in de regel besluiten dat de goederen pas geleverd worden als vooraf contant of per creditcard betaald is.