Criminelen ontdekken elektronisch betalen

criminelenCriminelen ontdekken elektronisch betalen. Dat soort betalingen neemt met rasse schreden toe.  En van die toename profiteren ook criminelen voor het afwikkelen van hun witwaspraktijken.

Witwaspraktijken door criminelen

Pakweg 66 procent van alle bankrekeninghouders wikkelt zijn bankzaken online af.  En jaarlijks verrichten we miljarden aan pinbetalingen. Tegelijkertijd wil meer dan 40 procent van de Nederlanders ooit met zijn mobiele telefoon betalen. Ook dat levert mogelijk miljarden euro´s aan transacties op. Maar van die trend profiteren ook criminelen voor hun witwaspraktijken.  Dagelijks ontwikkelen we nieuwe  elektronische betaalmethoden voor internet of mobiele telefonie. Maar we toetsen die nauwelijks aan de manipulaties van de georganiseerde misdaad. Dat blijkt uit marktonderzoeken.
Cyber-witwassen, een nieuw fenomeen

Er is sprake van een explosieve toename van het aantal elektronische betalingen.  Contant geld verliest daardoor aan betekenis voor het witwassen van geld. In plaats daarvan maken criminelen steeds vaker gebruik van “cyber-witwassen”. Zo leggen de boeven zich voornamelijk toe op systemen voor mobiel betalen. Vooral als die los van een bankrekening functioneren.

Internetbedrijven onvoldoende voorbereid

Deze ontwikkeling treft direct veel maatschappelijke geledingen zoals:

Want er komt nieuwe regelgeving tegen witwassen van gelden. Partijen die in goederen handelen en daarvoor betalingen verrichten, moeten voldoen aan zorgplichteisen. Zoals het controle van de identiteit van contractpartners. Bedoeld om niet zelf strafbaar te zijn voor witwassen van gelden.
Risico’s introductie elektronische betaalmiddelen

Veel internetbedrijven handelen onverantwoord bij introductie van nieuwe elektronische betaalmiddelen. Men houdt onvoldoende rekening met potentieel gevaar voor witwaspraktijken door criminelen.

Wetgeving en handhaving lopen achter

Tegelijkertijd zijn wetgevers en rechtshandhavers  onvoldoende op de hoogte van nieuwe methodes. Ze lopen bij preventie en bestrijding van “virtueel witwassen” ver achter achter bij de georganiseerde misdaad.

Identificatie van de klant staat centraal

Meer voorlichting over risico’s en bestrijding van “cyber-witwassen” is geboden. Met name op het gebied van “Customer Due Diligence”. Dat wil zeggen:

  • identificatie van klanten bij controle van transacties in het betalingsverkeer;
  • én bij de goedkeuring van nieuwe betaalmethodes.

Bedrijven die geen deel uitmaken van de financiële sector, ontbreekt het vaak aan kennis over rapportageverplichtingen.

Complexere fraudescenario’ s

De branche krijgt voortdurend te maken met:

  • juridische veranderingen;
  • steeds complexere fraudescenario’s.

Internetbedrijven doen er goed aan om te onderzoeken of men is voorbereid op die nieuwe uitdagingen.  Onze oosterburen toetsten al bij banken en leasemaatschappijen of er preventieve maatregelen in voorbereiding waren. En ook wat de voortgang van die fraudepreventie was.