Categorieën
bankgegevens

Inzage VS in Europese bankgegevens

Amerikaanse speurderHaastig wilde de EU-commissie in 2009 buiten het Parlement om een akkoord over inzage van bankgegevens in werking stellen. Bankrekeninghouders in Europa maakten zich zorgen dat Amerikaanse speurders naar terroristen toegang tot hun bankgegevens zouden krijgen.

Controle verdachte bankbewegingen

Amerikaanse autoriteiten zouden door de overeenkomst een ongelimiteerde blik op de nationale en pan-Europese overschrijvingen en bankrekeningen kunnen werpen. Gelukkig werd die overeenkomst door Duitsland, Frankrijk, Finland en Oostenrijk op de valreep geblokkeerd. Genoemde landen hadden in principe geen bezwaar tegen een controle op verdachte bankbewegingen om terroristen buiten spel te zetten. Maar ze keurden het af om bij het maken van zulke afspraken het Europees Parlement te passeren.
Europees Parlement gepasseerd

De EU-commissie wilde de met Washington gesloten overeenkomst op 30 november namelijk door de Ministerraad laten ratificeren. Dus één dag vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. En dat schrijft voor dat dergelijke besluiten moeten worden goedgekeurd door de parlementsleden.

Verplaatsing SWIFT-servers naar Europa

Tot dan hadden Amerikaanse autoriteiten een volstrekt ongecontroleerde toegang tot de Europese gegevens. De SWIFT-servers die de wereldwijde financiële transacties voor banken afwikkelen, stonden immers allemaal in de Verenigde Staten. Er waren felle Europese protesten tegen vrije toegang van VS-autoriteiten tot Europese rekeningactiviteiten. Die zouden vanaf 2010 immers uitsluitend door Swift-servers in Europa worden verwerkt. Maandenlang drongen de VS erop aan, om ook daar toegang te krijgen. Maar dat kon nu alleen met goedkeuring van de EU en op basis van een overeenkomst.
Privacy onvoldoende gewaarborgd

Het in 2009 voorliggende ontwerp conflicteerde volgens sommige regeringen met het net daarvoor gesloten Verdrag van Lissabon. Maar er waren ook problemen met betrekking tot de privacy-waarborgen.

Geen algemene toegang bankgegevens

De VS krijgen volgens een herziene overeenkomst geen onbeperkte toegang tot bankgegevens. Inzage is alleen toegestaan als er sprake is van een lopend terrorisme-onderzoek. Én na verkregen goedkeuring door de bevoegde EU-autoriteiten. Maar er bleef toch bezorgdheid dat de procedure niet voldoet aan de Europese normen inzake gegevensbescherming.