Borg staan, schept verplichtingen

Borg staanBorg staan voor iemands krediet of diens contract van een mobiele telefoon. Onder vrienden vanzelfsprekend, tóch? Beter niet! Borg staan is niet zomaar een vrijblijvende vriendendienst, maar een keiharde overeenkomst. Het kan in het uiterste geval zelfs leiden tot een persoonlijk faillissement. Voordat een potentiële borg een borgstelling ondertekent, moet hij zich eerst zorgvuldig over de daaraan verbonden risico’s informeren. Lees verder Borg staan, schept verplichtingen

Koopkrachtplaatjes Asscher: pure verkiezingsretoriek

Pure verkiezingsretoriek, zo zou je de koopkrachtplaatjes kunnen noemen die vice-premier Asscher eind 2016 aan de Kamer zond. Huishoudens zouden er tussen 2012 en 2017 gemiddeld 5,5% in koopkracht op vooruit zijn gegaan. De tsunami aan positieve berichten voor de verkiezingen in maart 2017 was dan toch losgebarsten. Enige maanden daarvoorhad men het nog over “de broekriem aantrekken”. Lees verder Koopkrachtplaatjes Asscher: pure verkiezingsretoriek

Benefits: voordelen of opbrengsten

Aan veel Engelse woorden zijn we in het dagelijks leven inmiddels wel gewend geraakt. Zo kijkt er niemand er meer van op als hij “feedback” ontvangt of een “to-do list” krijgt voorgelegd. Maar we moeten toch altijd een beetje glimlachen, als een persoon zo’ n nieuw Nederlands begrip gebruikt, als dat in de gegeven context niet zo goed past. Als iemand van de een op de andere dag bijvoorbeeld het woord “benefits” gebruikt als we het over handwerken hebben.

benefits

 

Lees verder Benefits: voordelen of opbrengsten

Lening in het buitenland: kans of risico?

Mensen die een lening in het buitenland sluiten, kunnen daarvoor verschillende motieven hebben. Vaak willen consumenten met een negatieve BKR-notering een lening in het buitenland afsluiten. Ook was een lening in het buitenland vóór de verlaging van de basisrentetarieven van de ECB erg interessant, want andere valuta-gebieden kenden een veel lagere rente. Het bedrijfsleven buiten beschouwing gelaten, waar dergelijke leningen heel gewoon zijn, kunnen ook particulieren een lening in het buitenland afsluiten om er bijvoorbeeld een ​​woning in binnen- of buitenland mee te financieren.

 

lening in het buitenland

 

Lees verder Lening in het buitenland: kans of risico?

Goud als alternatief voor spaarrekening

goudDe ECB is de beste pleitbezorger voor goud. Het argument dit edelmetaal geen inkomsten in de vorm van rente genereert, is in een tijd van nul-rentepolitiek maar relatief. Zelfs vastrentende staatsobligaties met een uitstekende kredietwaardigheid, bieden een negatieve rente. In deze nieuwe realiteit is niet onwaarschijnlijk dat alternatieve vormen van vermogensbescherming een heropleving zullen doormaken. Lees verder Goud als alternatief voor spaarrekening