Financieren wordt gemakkelijker

Voor veel bedrijven wordt financieren gemakkelijker. Dankzij de boeterente die ze bij de ECB moeten betalen, zit het geld wat losser bij de banken. Het is een hele tijd geleden dat bedrijven zo gemakkelijk aan geld konden komen. Bij jonge bedrijven en het MKB echter, blijven de kredietinstellingen voorzichtig.

financieren
financieringsgesprek

 

Lees verder Financieren wordt gemakkelijker

Benefits: voordelen of opbrengsten

Aan veel Engelse woorden zijn we in het dagelijks leven inmiddels wel gewend geraakt. Zo kijkt er niemand er meer van op als hij “feedback” ontvangt of een “to-do list” krijgt voorgelegd. Maar we moeten toch altijd een beetje glimlachen, als een persoon zo’ n nieuw Nederlands begrip gebruikt, als dat in de gegeven context niet zo goed past. Als iemand van de een op de andere dag bijvoorbeeld het woord “benefits” gebruikt als we het over handwerken hebben.

benefits

 

Lees verder Benefits: voordelen of opbrengsten

Doorlopend krediet bij SNS bank

Zoals zoveel banken adverteert ook SNS bank met doorlopend krediet. Maar in tegenstelling tot veel andere banken verstrekt SNS bank dat krediet niet meer zelf, maar heeft men dat uitbesteed aan een externe partij, Interbank NV, een dochtermaatschappij van de Franse bank Crédit Agricole. Hoe werkt dat dan?

doorlopend krediet

 

Lees verder Doorlopend krediet bij SNS bank

Wachtgeld, vangnet of springplank?

Wachtgeld, het blijft een gevoelig thema. Alleen al het wóórd ‘wachtgeld’ bezit een nare bijsmaak. Het wekt de indruk dat men thuis maar zit te wachten terwijl de euro’s vanzelf binnenstromen. Maar omdat er voor bestuurders geen WW is, moet wachtgeld worden beschouwd als een vervanger voor de WW-regeling.

wachtgeld

 

Lees verder Wachtgeld, vangnet of springplank?